Εταιρικό Προφίλ

Image

Η Π. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε., δραστηριοποιείται στον κλάδο των λατομείων και των μεταλλείων από την δεκαετία του 1970 ως βασικός συνεργάτης των διεθνών τσιμεντοβιομηχανιών LAFARGE και ΤΙΤΑΝ GROUP. Aπό την έναρξή της έχει αναλάβει την εκμετάλλευση πολλών λατομείων για λογαρισμό των συνεργατών της. Λίστα συνεργατών και λατομείων του ομίλου.

Εγκαταστάσεις της Εταιρείας

Image

Η εταιρεία έχει την έδρα του στη Λεωφόρο Αθηνών 90, στην Αθήνα, σε ιδιόκτητο κτίριο 600 τμ . Συνεργεία, αποθήκες, και κέντρο ελέγχου μηχανημάτων στεγάζονται σε ιδιόκτητο χώρο 5.500 τμ που βρίσκεται δίπλα στο κεντρικό κτίριο. Η εμπορική και λατομική δραστηριότητα του Ομίλου ασκείται μέσω των ακόλουθων θυγατρικών του εταιρειών : P.SAMARAS SA, P. SAMARAS HELLENIC INDUSTRIAL SA, P. SAMARAS MARITIME SA, P. SAMARAS LIMITED, P. SAMARAS FOR CONSTRUCTION SAE (EGYPT).

Η ομάδα μας

Image

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας στελεχώνεται από επιστημονικές ειδικότητες του Μηχανικού Μεταλλείων, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Χημικού, Οικονομολόγου, Computer scientist, HR . Σε κάθε εργοτάξιο υπάρχουν μόνιμοι επιβλέποντες μηχανικοί, διπλωματούχοι τεχνίτες, χειριστές, οδηγοί, αποθηκάριοι, οι οποίοι αποτελούν τον μόνιμο κορμό του προσωπικού των εργοταξίων καθώς έχουν επιλεγεί ως έμπειροι και εκπαιδευμένοι στις ειδικές συνθήκες επιτέλεσης του έργου.

Εμπορικές Δραστηριότητες

Η παραγωγή στο σύνολο των εργοταξίων της εταιρείας φτάνει τα 20 εκατομμύρια τόνους ετησίως και περιλαμβάνει τις εργασίες αρχικής διάνοιξης λατομείου, εξόρυξης με εκρηκτικά δικής μας παραγωγής, της φόρτωσης και μεταφοράς του πετρώματος στον σπαστήρα αλλά και όλες τις εργασίες που χρειάζεται το εργοστάσιο ή το συγκρότημα θραύσεως αδρανών όπως εσωτερικές διακινήσεις πετρωμάτων και υλικών, πωλήσεις αδρανών με φόρτωση στην πλατεία προϊόντων, κ.ά. Η δυναμικότητα της εταιρείας μας στην παραγωγή είναι πολύ μεγαλύτερη και μας κατατάσσει στις πρώτες θέσεις του είδους στην Ελλάδα. Λόγω της πολύχρονης τεχνογνωσίας της σε λατομεία του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας και των αδρανών υλικών, οι υπηρεσίες που παρέχει η Π. Σαμαράς Α.Ε. συνιστούν ολοκληρωμένες προτάσεις ποιότητας και άριστης λειτουργίας.

Image Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο στόλο πλέον των 200 χωματουργικών μηχανημάτων, τα μεγαλύτερα στην κατηγορία τους, τα οποία συντηρούν και επισκευάζουν πλήρως οργανωμένα συνεργεία που είναι εγκατεστημένα σε κάθε εργοτάξιο. Πληθώρα εφεδρικών μηχανημάτων και επισκευασμένων εξαρτημάτων τους, καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εργοταξίων όπου και όποτε χρειαστεί. Επίσης δραστηριοποιείται εμπορικά στην εισαγωγή και εμπόριο ελαστικών για βαρέα χωματουργικά μηχανήματα ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της TUTRIC TIRES.

Image Η ασφάλεια και η υγιεινή της εργασίας είναι πρωταρχικός στόχος για την εταιρεία που είναι πιστοποιημένη με ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001 Yγιεινής και Ασφάλειας, έχοντας επιτύχει μηδενικό αριθμό σοβαρών ατυχημάτων. Μηχανικοί και εξωτερικοί συνεργάτες ασχολούνται με την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού. Επίσης διαθέτει ISO 9001:2000 ποιότητας, που πιστοποιεί την άριστη λειτουργία του και την εγγύηση του τελικού προϊόντος της.

Η μέριμνα της εταιρείας για την περιβαλλοντική προστασία υλοποιείται με την ανακύκλωση όλων των αποβλήτων υλικών, τον συνεχή έλεγχο των μηχανημάτων για την καλή τους λειτουργία και την δέσμευση της αποκατάστασης του περιβάλλοντος με βαθμίδες αποκατάστασης στη λήξη κάθε έργου ή μέρος του.

Χάρη στην οικονομική του σταθερότητα, την μεγάλη πιστοληπτική ικανότητά της και την υψηλή αξιοπιστία της στην αγορά εγγυάται την άριστη παροχή των υπηρεσιών της. Παρά τα προβλήματα της εποχής, αναπτύσσεται και επεκτείνεται δυναμικά στρέφοντας το ενδιαφέρον της στα μεγάλα έργα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Η αποστολή μας

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στου πελάτες μας υψηλής ποιότητας υπηρεσίας με ασφάλεια και σεβασμό για το περιβάλλον.

Η ομάδα μας

Γνωρίζουμε τη σημασία του να είμαστε αξιόπιστοι και αποδοτικοί.
Ο επαγγελματισμός και η αποτελεσματικότητα σημαίνουν πολλά για τους συνεργάτες μας και έχουμε επενδύσει σε αυτά.
Πιστεύουμε πως πέρα από τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία μας, το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι αυτοί που μας κάνει να ξεχωρίζουμε.