Πελάτες & Συνεργάτες

Η Lafarge (μέλος της οποία είναι και η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους ομίλους στο χώρο παγκοσμίως.

Ο όμιλος TITANΑΣ είναι ένα ανεξάρτητης παραγωγός τσιμέντου και αδρανών υλικών με παρουσία σε πολλές περιοχές εντός και εκτός της χώρας.

Η INTERBETON ιδρύθηκε το 1977 ως μέλος του ομίλου ΤΙΤΑΝΑΣ.

H Eurocert είναι ένα ανεξάρτητο σώμα πιστοποιήσεων και ελέγχων με παρουσία σε Ελλάδα, Ευρώπη και Διεθνώς σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων και επιστημονικών πεδιών.

Η Eltrak είναι από το 1982 ο αντιπρόσωπος της Caterpillar για την Ελλάδα.

Atlas Copco

Η Atlas Copco είναι ένας βιομηχανικός όμιλος με σημαντική θέση στο χώρο των συμπιεστών, των κατασκευών και του εξοπλισμού ορυχείων/λατομείων.

Η Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε. δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα των επαγγελματικών οχημάτων από το 1922.

Λατομεία και Ορυχεία που Δραστηριοποιούμαστε

P. Samaras Quary

Λατομεία για τον όμιλο TITAN S.A.

Ελευσίνα, Καμάρι, Ξηρόρεμα, Βελεστίνος, Μαλακάσα

Λατομεία για τον όμιλο LAFARGE BETON S.A.

Άραξος, Καλανάκι (Πρέβεζα)

Λατομεία για τον όμιλο AGET HERAKLIS

Βόλος (μέχρι την τελική αποκατάσταση), Αλμυρός (από την αρχική διάνοιξη), Μυλάκιος (Εύβοια), Χαλκίδα

Λατομεία για τον όμιλο TITAN EGYPT S.A.

Beni Suef

Ορυχεία για τον όμιλο LAVA S.A.

Ποζολάνης (Μήλος)